Hits: 567

sn FranceSnow France modas - tekstūros, imituojantis Monte Carlo ralio aplinką
Keičiasi tik tekstūros, fizika išlieka ta pati...

Instaliavimas: Išpakuoti archyva ir viduje esamus failus metame į folderį: .../RBR/maps - užrašome ant viršaus jau esamų...
Prieš keisdami esamus failus, visuomet pasidarytike orginalo kopijas

Autorius: Dozor, atnaujinta ir papildyta RALLY Guru / Author: Dozor updated and append revers stage by RALLY Guru

ATSISIŪSTI

Save