Hits: 666

Finland textures Puikios alternatyvios žiemos tekstūtos Suomijos greičio ruožams, geresnis kelio matomumas...
Keičiasi tik tekstūros, jokios įtakos žaidimo fizikai nedaro...

Instaliavimas: Išpakuoti archyva ir viduje esamus failus metame į folderį: .../RBR/maps - užrašome ant viršaus jau esamų...
Prieš keisdami esamus failus, visuomet pasidarytike orginalo kopijas


ATSISIŪSTI

Save