STANDINGS2

RESULTS2

CALENDAR2

COMPETITORS

REGISTRATION2

croatia
Open RBR-LT WRC 2021

Shakedown - 05.24-25

Rally - 05.26-31

Save

Save

croatia
Open RBR-LT WRC 2021

Shakedown - 06.7-8

Rally - 06.9-14

Itinerary

Save

Save

 

WRC21 top5 R3

Open RBR-LT IRC Masters Cup preliminarios taisyklės

Čempionato įdėja

Sukurti atvirą, išskirtinį čempionatą su unikaliomis taisyklėmis, kuriame galima būtų išsiaiškinti 2014 metų virtualaus ralio mesitro vardą. Išsiaiškinti dalyvį, kuris pasižymėtu ne vienos, o visos eilės automobilių klasių įvaldymu, stabilumu, taktikos bei strategijos supratimu...
Na ir be abejonės, jį apdovanoti!
Priklausomai nuo disponuojamų finansų, galima bus įsteigti realius apdovanojimus visam prizinikų trejetui ar sukurti atskiras prizų kategorijas...

Čempionatas startuos nuo 2014-ų sausio antros savaitės!

 Čempionato eiga

Čempionato pagrindui paimtas IRC taisyklės, bet yra pridėta papildoma automobilių klasė - A8. Taigi galima dalyvauti S1600, N, S2000 ir A8.
Čempionatas vyks darbo dienomis nuo trečiadienio iki antradienio. Dviejų LEG (virtualių dienų) sistema, po 16 arba 18 GR. Atitinkamai, 2-3 servizo zonomis po 40-60 min. bei superralio sistema kiekviename jų.
Etapų skaičius - 12
Kiekvienai klasei atitenka nuo 3 iki 6 etapų. Neturint mokamų klasių - 6, etapus kiekvienai klasei.

Automobilių klasės

Dalyvavimas S1600, N ir dviem mokamom klasėm: S2000 ir A8. Vienkartinis licenzijos mokestis - 3 EU. arba 10 LT.
Mokesti imamas priziniam fondui, bei tinklalapio išlaikymui, bendra suma bus viešai prieinama.
Automobiliai pasirenkami tik kartą ir daugiau jų keisti nebus galima. Tačiau nebūtina pasirinkti jų visų nuo etapo pradžios, papildomas klases galima pairinkti ir čempionato eigoje.
Kiekvienai klasei, privaloma nuvažiuoti nuo 3 iki 6 etapų (titinkamai kiek dalyvis turi licenzijų atskiroms automobilių klasėms). Neturint mokamų klasių - ne daugiau 6 etapai kiekvienai klasei. Naudojant mokamas ne daugiau 3-jų
Galutinei įskaitai, būtina sudalyvauti ne mažiau kaip 2/3 visų etapų. Visi automobiliai, turi sudalyvauti ne mažiau nei dviejuose etapuose. Dalyvavimas viršijant klasės limitus - rezultatas neužskaitomas.

Mokėjimo sistema: Butinai įrašykite čekų tinklalapio Vartotojo vardą ir čempionato pavarinimą (IRCMC)

Taškų sistema

20 pirmų vietų suteikiami priziniai taškai:
1-a vieta = 20 taškų, 20-a vieta = 1 taškas. 1 nebaigtas greičio ruožas (pagal superralio taisyklę) - minus 1 taškas. Nebaigtas nei vienas GR = 0 taškų (nesvarbu, kurioje galutinės lentelės vietoje būtų dalyvis).
Paskutinis sezono etapas turės GR su "Power stage" statusu, kad išvengti ginčytinų situacijų bendroje įskaitoje bei nustatant galutinius prizininkus.

Baudų sistema

Draužiami kirtimai visaisi keturiais ratais vidine posūkio dalimi, krūmais žolemis ir kitomis kliūtimis kai nematomas kelias. Bauda +5 sek. vienam kirtimo atvejui. Pasitaikius daugiau nei 3 kartai viename GR, dalyvis diskvalifikuojamas kokrečiame etape, jo rezultatas neužskaitomas. Pakartojimų tikrinimu gali užsiimti tiek čempionato rengėjai, tiek dalyviai. Ypač tikrindami savo konkurentus. Pretenzijai pateikti būtinas screenshot'as iš viršaus.
Dalyvavimas prisidengus dviem Nick Name (dviem skirtingais vartotojais) pašalinimas metams iš visų RBR-LT čempionatų. Nustatoma, sutikrinant kompiuteriu IP numerius čekų tinklalapyje. Esant situacijai, kai du realūs skitingi dalyviai, priversti naudotis vienu ir tuo pačiu kompiuteriu, būtina čempionato rengėjus informuoti iš anksto, įrodanti skitingas tapatybes.

Restarto/Request sitema

Galima tik tuo atveju jei dalyvis yra "Did not start" sąraše, Ir išskirtinais atvejais, jei dalyvio laikas nėra fiksuotas jokiose laiko kontrolės taškuose...
Kiti atvejai kaip antai: dingo elektra, iššoko antivirusinės langas, užšoko katė ant klaviatūros, štormas klimaksas ir kitos nepaminėtos išorinės priežastys - nesvarstotmos ir prilyginamos tecniniams automobilio gedimams greičio ruože.
REGISTRACIJOS FORMOS PAVIZDYS:
Čekų tinklalapio nikas-vartotojo vardas, dvi nemokamos automobilių klasės (N S1600) ir dar dvi mokamomis licenzijomis (A8, S2000)

REGISTRATION

Open RBR-LT IRC Masters cup Regulation

Idea of championship

Make totaly new championship, with unique rules system. When we can find best virtual rally driver in 2014. And, driver must to be best not only in one car group but in several of thems.
He must have good rally experience, used stability, strategy and tactic!

And of course, we will have a prizes – real prizes – rally cup!
Championship will star in 2014 January, second week.

Championship

For main system we take real world IRC, thats mean, in our championship, is allowed next car groups: S1600, N, S2000 and additional one – A8.

Championship will star from wednesday up to second week tuesday. Have 2 virtual days - 2 LEG system.

16-18 specials stages and 2-3 service zones (40-60 min.) with superrally rules in each others.

We will have 12 Rally Events (RE).
In every car group we must drive 3 or 6 rally events. (If driver doesn't have paid licensed cars group – 6 rally events, for each car group)

Cars

Allowed in tournament: S1600, N – free license, and with payed licens: S2000, A83 EU or 10 LT for all seasone. Finally for all seazone you can have 4 different group or just 2...

Payment is going for the prize fund and for our web page support.

Change car is not allowed. But not necessary choose all cars from start of championship. You can add others cars in future.

All car groups must to be used from 3 - up to 6 rally events (by having license): If user used free license, he must (in current car group) no more then 6 RE. If have payment no more 3 RE in each car. For final result, driver must start no less then 2/3 of all rally events. Nad nor les then 2 events for each car...

If driver runs over limits RE – result is not allowed (in current RE)

License payment: Don't forget write Czech plugin Nickname!

Points system

20 prizes place. First place - 20 points, 20 position – 1 point.
1 SS with superrally rules - minus 1 point. No one finished stage without superrally – no points.

On seasone last rally event, we will have stage with „Power stage“ status. To get main result in overall standing.

Users

Users can registred just one time.
Three fastest drivers in each cars groups in each rally stage must upload replays in plugin web site, if not – drivers don't get any points from event. Time for upload 7 days after RE finish.

The system of fines

Driver can't cut with 4 wheels inside radius of corner, from bush grass and others from not visible curtain. Penalty +5 sec on each one. If driver have over 3 cuts he will get DQ penalty in RE. Replay can check all tournament drivers and report about cut in out tournament forum.

User can't used two names in this tournament, we will check IP adress. If found someone – DQ for all years in all RBR-LT championships... If some, two different persons, must drive from PC must report about that organizators and prove your identity

Request system

Request is allow if driver have „Did not start“ in „Retired cars“ list. In exceptional cases, if driver not start stage and he not involved in any time check points.

All others situation: lost internet connection, problem with eelectricity, antivirus and others outside problem is the same as technical car problem and request not accept.

Sorry for terrible english ;)
REGISTRATION FORM PREVIEW
Cech site nickname, 2 free licensed cars (S1600, N) and 2 paid license cars (A8, S2000) (license accepted after payment arrive on PayPal system)

REGISTRATION