Open RBR-LT WRC 2020

Shakedown - RESULTS

Rally - RESULTS

Reglamentas/Rules

Parengta: 2013-12-03

Open RBR-LT LARČ organizatorius

Ignas Augustonis

Kontaktai:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rules Russian language

Open RBR-LT LRČ 2014 taisyklės

(Look below for rules in English / См. ниже правилам английского)

1. Etapai 

a) Čempionatą sudaro 7 etapai tiek pat kiek ir realiame LRČ čempionate (organizatorius pasilieka teisę keisti etapų skaičių, iš anksto pranešęs).

b) Etapai vyks po realaus etapo (organizatorius pasilieka galimybę keisti etapo laiką ar datą atsižvelgiant į šventes ir vasaros laiką iš anksto pranešęs).

c) Etapai bus sudaryti iš 1-2 ralio dienų.

d) GR (greičio ruožų) skaičius bus toks pats kaip ir realybėje vykusiame LRČ čempionato etape. Jei tam tikri GR bus atšaukti realybėje, tie patys GR bus atšakti ir šiame čempionate. GR kelio danga ir oras sąlygos maksimaliai pagal žaidimo ledžiamas galimybes atitiks realių LRČ čempionato etapų salygas.

e) Serviso zonos ir jų trukmė bus išdėliotos pagal realią LRČ etapo maršrutinę kortelę.

f) Etapai startuos kitą savaitę po etapo trečiadieniais 00:01 (GMT+2) ir baigsis pirmadienį 23:59 (GMT+2).

g) Etapuose negalioja "Superrally" taisyklė, išskyrus kurie bus sudaryti iš 2 dienų.

h) Žiemos ralis vyksta naudojant "Snow Mod" (Šią modifikaciją rasite čia: Atsisiųsti)

i) Objektyvios techninės problemos (dingo šviesa, antivirusinė programa, kompas užlūžo, katinas ant klaviatūros, atominis karas, "paslydau, atsibudau - gipsas" - laikomos kritinėmis techninėmis automobilio problemomis, lygiomis pasitraukimui iš etapo (DNF), ir svarstyti neteikiamos. Atskiru RRK susirinkimu gali būti nuspręsta leisti tęsti etapą pilotui, kuris buvo išmestas iš žaidimo del čekų tinklalapio problemų. Ir tik tuo atveju jei pilotas negalėjo startuoti konkrečiame GR (ir yra sarašesu dedikacija: Did not start to SS #)) arba jeigu vairuotojo laiko neužseivino pluginas, arba kai žmogų išmetė be jokių užrašų, ir jis nėra nei splituose, nei "Did not start on SS" ar "Crashed on SS" - jis turi pateikti pakartojimą techninei ekspertizei.

j) Startu laikomas momentas, kai dalyvis stoja prie starto linijos pirmame greičio ruože.

 

2. Automobiliai

a) Čempionate gali dalyvauti A8, N4, A7,S1600, N3, A5 ir A6 grupės automobiliai.

b) Leistini automobilio nustatymai - tie, kurie daryti RBR meniu. Negalima naudoti nustatymų, atliktų tekstiniais redaktoriais - neatitinkančių konkretaus automobilio techninių charakteristikų.

c) Sezono metu automobilį keisti galima 3 kartus. Tam, kad pakeisti automobilį, reikia pateikti naują registraciją. Sezonui dar neprasidėjus automobilį galima keisti neribotą skaičių kartų.

d) Keičiant į kitos klasės automobilį, taškai iškovoti ir sukaupti per ankstesnius etapus yra anuliuojami.

e) Keičiant į tos pačios klasės automobilį, visi taškai yra išsaugomi.

f) Automobilis gali būti keičiamas tik laisvu nuo etapų metu. Ir privalo būti deklaruotas, kaip nauja registracija.

g) Suklydus ir startavus neteisingu automobiliu, reikia išeiti iš žaidimo ir pateiktį prašymą leistį startuoti iš naujo. Tai padarysite rbr.onlineracing.cz tinklalapyje. Prisijungę prie svetainės ir atsidarę ralio puslapį susiraskite nuorodą "Request for tournament reset". Prieš išsiūsdami pakartotinio starto prašymą turite su savimi turėti greičio ruožo, iš kurio išėjote, pakartojimą (replay).

 

3. Komandos

a) Čempionate bus vedama komandinės įskaitos.

b) Komandoje mažiausiai gali būti 2 pilotai.

c) Komandoje daugiausiai gali būti  5 pilotai.

d) Komandos nariai gali pasirinkti skirtingus automobilius.

e) Komandos sudėtį galima keisti viso sezono metu (tik ne etapo metu) iš anksto pranešus organizatoriui (adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

f) Komandos sudėtį galima keisti tik 3 kartus. Ši taisyklė negalioja čempionatui dar neprasidėjus. 

g) Komandai taškus pelno visi komandos pilotai. Jų taškai yra sudedami ir įrašomi į lentelę. 

4.  Komandos registravimas 

a) Komandos registravimas vyksta užpildant šią registracijos formą internete > 

 

5. Vairuotojai

a) Vairuotojai turi būti užsiregistravę rbr.onlineracing.cz tinklalapyje, kad galėtų varžytis šiame čempionate.

b) Vairuotojų vardai turi tam tikru formatu PAVARDĖ Vardas arba VARDAS Pavardė.

c) Ketinantys etape (bet kuriame) važiuoti vienu IP (t.y. keli vartotojai iš vieno PC) būtinai privalo prieš etapą pranešti organizatroriui ir išdėstyti priežastį el. laišku: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6. Vairuotojai ir jų registravimas

a) Norint dalyvauti čempionate reikia gauti licenzija, kad ją gauti, reikia užpildyti registracijos formą internete > 

b) Registracijos forma privaloma atsiūsti likus daugiau negu 24 val. Iki starto

 

7. Taškai

a) Taškai skaičiuojami pagal oficialią LRČ sistemą: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.

b) Taškai skaičiuojami absoliučioje, klasių ir komandų įskaitose.

c) Už laimėtą paskutinį greičio ruožą pridedama  papildomi taškai sekančiai:

1   vieta – 3 taškai

2   vieta – 2 taškai

3   vieta – 1 taškai

 

 

 8. Baudos 

a) Kartotiniai važiavimai - panaikinamas etapo rezultatas, aptikus dar sykį - diskvalifikacija visam sezonui.

b) Dalyvavimas keliais nikais - diskvalifikacija visam sezonui.

c) Už keiksmažodžių vartojima komentaruose turnyro metu, +5 sek. - už kiekvieną tokį pavartotą žodį.

d) Jei dalyvis neįvykdė 5.c) punkto reikalavimų, dalyvių rezultatai pasiekti vienodu IP adresu yra diskvalifikuojami.

e) Tęsiant ralį su blogu automobiliu - diskvalifikacija iš einamojo etapo.

 

f) Bet kurio pažeidimo pasikartojimas sekančiame etape yra baudžiamas didinant nuobaudą pagal organziatoriaus sprendimą.

 Open RBR-LT LRČ 2014 rules

 

1.  Rally events

a) The championship is made of 7 rally events like in real LRČ championship (Organizer have privilege to change the number of events notifying about it earlier).

b) Rally events will start after the real event (Organizer have privilege to change the date and time due to celabrations or summer time).

c) Rally events will be made of 1-2 days.

d) SS (special stage) number will be the same as in real event. Road and weather conditions will be same at maximum level as it posible to make with game settings.

e) Service areas and their times will be put by a real LRČ event road card.

f) Events will start at the next week after real event on Wednesdays 00:01 (GMT+2) and will end Monday 23:59 (GMT+2).

g) "Super rally" rule is not allowed in events.

h) Snow rallies will be with "Snow Mod".

i) Rally start is when driver begins first Stage.

j) Objective technical problems like (cat on the keyboard,antivirus update) or something like that will be treated as technical problems. You can get request if you are listed in "Did not start SS" in retired cars. Or if plugin haven‘t saved your time, or RBR crashed and driver is not listed in stage splits, not listed as "Did not start SS", "Crashed on SS".

 

2. Cars

a) Competitor can chosse cars from these classes:  A8, N4, A7, S1600, N3, A6, A5.

b) Competitor can change car 3 times per season. To change a car need to make a new registration. Before championship start competitors can change car unlimited number of times.

c) Cars only can be change during the free time on the season, not when the event is going.

d) Then competitor is changing his car to the other class car, he is loosing all his points he had before and starts from zero points.

e) Then competitor is changing his car to same class car, all points are saved.

f) Setup‘s are allowed witch are made in RBR menu. The car setup’s witch was made with text edit programs are forbiden.

g) If driver makes a mistake with choosing wrong car. He must cancel his rally and inform organizer. And then he can send request for tournament reset.

 

3. Team

a) The Championship will be conducted in the command record.

b) One team have 3 changes per season. It's a car change, or pilots changing. Team editing before season doesn't counts.

c) Team can have minimum of 2 and maxiximum of 5 drivers.

d) Team can change drivers throug whole season, but must make new registration.

e) Two fastest members of a team gets points for their crew.

f) Team only can be made from same cars for all team drivers.

 

4. Team registration

a) To register team you need to fill the form in the internet > .

 

5.  Drivers

a) All drivers must be registered in rbr.onlineracing.cz website to be able compete in our championship.

b) Drivers must have correct name in form SURNAME Name or NAME Surname.

c) If drivers will drive with same IP (at the same computer), it's necesarry to inform organizer and explain situation on e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

6. Drivers registration

a) Competitors must have licenses. To get them competitor have to fill the registration form in the internet > .

b) If registration form is sent left less than 24 hours from event start. Then driver will get his license for next event.

 

7. Points

a) Points are counting by oficial LRČ points system: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.

b) Points are counting in absolut, classes and teams standings.

c) Power stage points :

1 place – 3 points

2 place – 2 points

3 place – 1 point

 

 8. Penalties

a) Multiple drive - license suspended for the rally. If it happens again - license suspended for all season.

b) Participation with different nicknames - DQ for all season.

c) For using swear words in comments  you will get + 5 second penalty for each word.

d) If driver doesn't inform organizer on 5.c) rule, drivers result wiht same IP will be DQ.

e) Continuing rally with wrong car - DQ from runing event.

f) If competitor makes any of these penalties again, organizer stricting the penalty on his own opinion.

 

 

Kontaktai

WWW.RBR-LT administracija: vilius.liudas@gmail.com

Open WRC čempionato organizacija: vilius.liudas@gmail.com

Historic Baltic Sprint čempionato organizacija: vilius.liudas@gmail.com

Veikla

 

Facebook Youtube

Blogger instagram